Podstawowe informacje

Kto może wziąć udział w konkursie?

Szukamy osób ambitnych, silnie zmotywowanych oraz posiadających potencjał, by po dwóch latach w LAS odnieść sukces na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie.

Minimalne wymagania umożliwiające aplikację:

– uczeń lub uczennica II klasy liceum czteroletniego w Polsce;

– obywatel/obywatelka Polski, lub uczeń/uczennica uczęszczający/a do szkoły w Polsce przez minimum 10 lat;

– średnia ocen na świadectwie I klasy liceum czteroletniego min. 4,7;

– średni wynik co najmniej 80% z każdej z trzech części egzaminu ósmoklasisty (1. język polski, 2. matematyka, 3. język nowożytny);

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

– udokumentowane osiągnięcia naukowe, szerokie zainteresowania oraz aktywność pozaszkolna.

 

Proces aplikacyjny

Etap I: Aplikacja online. Termin otrzymywania zgłoszeń zostanie ogłoszony wkrótce. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie tutaj oraz na stronie Facebook konkursu. Do udziału w kolejnym etapie zaprosimy około 15 osób, które automatycznie zostaną finalistami konkursu.

Etap II: Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna z członkami CU PolSoc i absolwentami Cambridge cLASs. Rozmowy odbędą się w godzinach przedpołudniowych w Warszawie. Na ich podstawie komisja wybierze co najmniej 4 uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu.

Etap III: Druga rozmowa kwalifikacyjna z reprezentantami LAS. Rozmowy odbędą się tego samego dnia po południu.
Oficjalna ceremonia zakończenia konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w Warszawie tego samego dnia.

 

Nagrody

Laureat nagrody głównej (x1):

  • Pełne stypendium w Leysin American School na lata szkolne 2025-27 (program IB).
  • Program mentoringowy obejmujący pomoc przy aplikacji na prestiżowe studia na najlepszych uczelniach świata przeprowadzony przez członków CU PolSoc.

Laureat drugiego miejsca (x1):

  • Udział w 3-tygodniowym programie szkoły letniej Summer in Switzerland at Leysin American School w lipcu 2025.

Wszyscy Finaliści konkursu „Cambridge cLASs” otrzymają również pamiątkowe certyfikaty.