Zgłoszenie

Aplikacje do 8. edycji konkursu zostały zamknięte. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu już wkrótce!

Aby zgłosić się do pierwszego etapu konkursu, kandydaci powinni wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się tutaj. Kandydaci będą proszeni o załączenie dwóch dodatkowych dokumentów w ostatniej części formularza:

  1. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (pobierz wzór)
  2. potwierdzenie uiszczenia opłaty aplikacyjnej przez PayPal – wygeneruj i załącz potwierdzenie w formacie PDF

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2023 r. do godziny 23:59 (czasu polskiego). Kandydaci otrzymają potwierdzenie mailowe w ciągu 48 godzin od wpłynięcia aplikacji.

W przypadku problemów z którymkolwiek z elementów aplikacji prosimy o kontakt mailowy lub przez stronę konkursu na Facebook’u.