Zgłoszenie

Aplikacje do 9. edycji konkursu zostaną otwarte jesienią 2024. Więcej informacji już wkrótce!

Aby zgłosić się do pierwszego etapu konkursu, kandydaci powinni wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się tutaj. Kandydaci będą proszeni o załączenie dwóch dodatkowych dokumentów w ostatniej części formularza:

  1. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (pobierz wzór)
  2. potwierdzenie uiszczenia opłaty aplikacyjnej przez PayPal – wygeneruj i załącz potwierdzenie w formacie PDF

Termin przyjmowania zgłoszeń zostanie ogłoszony wkrótce.

W przypadku problemów z którymkolwiek z elementów aplikacji prosimy o kontakt mailowy lub przez stronę konkursu na Facebook’u.